Studium przypadku  to nowoczesna, interaktywna forma dydaktyczna w zarządzaniu i przedsiębiorczości. Nasze studia przypadków są unikalne: opisują realne organizacje i ich problemy, dotyczą Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, oraz obejmują zarówno firmy jak i sektor pozarządowy i publiczny.
Korzyści dla Organizacji Poprzez studia przypadków słuchacze mogą śledzić losy faktycznych organizacji i uczestniczyć w rozwiązywaniu ich problemów. Bohaterowie studium przypadku zyskują popularność i mają możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami z szerokim gronem odbiorców.

NAJNOWSZY PRZYPADEK

Przypadek InTelco zaznajamia Słuchaczy ze specyfiką ekspansji międzynarodowej małej firmy high-tech pochodzącej z rozwijającego się rynku. Zajęcia nakierowane sa na prezentację modeli umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.
Studium przypadku opisuje projekt budowy parku wodnego w dużym mieście w Rumunii. Omawia on proces powstawania inwestycji samorządowej. Możliwe zastosowania dydaktyczne przypadku obejmują analizę finansową opłacalności inwestycji oraz symulację negocjacji między zaangażowanymi grupami interesu.

PARTNERZY