ZESPÓŁ

Nasz Zespół

Demo Image

Prof. dr hab. Dominika Latusek-Jurczak

Profesor w Katedrze Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego, visiting scholar w Institute for Research in Social Sciences na Uniwersytecie Stanforda. Stypendystka Fundacji Fulbrighta i laureatka stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Akademii Młodych Uczonych PAN, Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Demo Image

Dr Justyna Starostka

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zarządzania designem i innowacjami, strategii przedsiębiorstw oraz praktyki zarządzania.

Demo Image

Dr Kaja Prystupa-Rządca

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Akademii Leona Koźmińskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę: zarządzania wiedzą, współpracy w wirtualnym otoczeniu oraz analizę sieci. Jest autorką publikacji poświęconych tymże zagadnieniom w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym Ostatnie badania prowadziła w polskiej branży gier komputerowych.

Demo Image

Dr Tomasz Olejniczak

Jest absolwentem Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zarządzania The University of Tokyo. Stypendysta Japan Foundation oraz japońskiego Ministerstwa Edukacji.

Demo Image

Dr Anna Pikos

Jest pracownikiem naukowo - dydaktycznym Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół zarządzania ryzykiem oraz zarządzania zmianą. Prowadzi również badania związane z funkcjonowaniem sektora publicznego.