Jest absolwentem Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zarządzania The University of Tokyo. Stypendysta Japan Foundation oraz japońskiego Ministerstwa Edukacji. Prowadzi badania z zakresu zarządzania japońskiego, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania w lokalnych oddziałach przedsiębiorstw międzynarodowych. W 2012 roku brał udział w międzynarodowych badaniach porównawczych w ramach projektu Ministerstwa Uczące Się (MUS) nt. praktyk skutecznego  uczenia się w instytucji publicznych. Obecnie pracuje jako Asystent w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego.