STUDIA PRZYPADKU

W ramach projektu badawczego „Alternatywne źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami” tworzymy pierwszą w Polsce bazę dydaktycznych studiów przypadku polskich organizacji z sektora prywatnego, publicznego oraz pozarządowego.

Studium przypadku jest to nowoczesna forma dydaktyczna w obszarze zarządzania i przedsiębiorczości. Najbardziej znaną bazą case studies na świecie obecnie jest baza Harvard Business School. Zbiór przypadków przygotowywany w Akademii Leona Koźmińskiego będzie miał unikalny charakter na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, ze względu na fakt, że przedmiotem opisu będą rodzime organizacje. Będzie to zbiór przypadków do wykorzystania w programach akademickich na wszystkich poziomach kształcenia, w edukacji menedżerskiej oraz krótkich szkoleniach. Obecnie brakuje takiego materiału, który pozwalałby na posługiwanie się w programach edukacyjnych przykładami praktycznymi z naszej części Europy.

Szczególna wartość studium przypadku w dydaktyce wynika z jego autentyczności – tzn. posługiwania się faktycznymi przykładami biznesowymi i przykładami konkretnych osób, bez zmieniania ich tożsamości. Słuchaczom i studentom daje to unikalną możliwość śledzenia losów faktycznych przedsięwzięć i konsekwencji faktycznie podejmowanych decyzji. Bohaterowie studium przypadku (zarówno ludzie, jak i organizacje) dzięki nim zyskują popularność i mają możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami (zarówno sukcesów, jak i porażek) z szerokim gronem odbiorców.