STUDIA PRZYPADKU

Notatka dydaktyczna towarzyszy każdemu z naszych studiów przypadku. Jest ona dostępna wyłącznie dla Dydaktyków pracujących na przypadkach i jest dostępna po przesłaniu odpowiedniego formularza. Notatki to profesjonalny materiał dydaktyczny, który „krok po kroku” przedstawia możliwe scenariusze zajęć z wykorzystaniem konkretnego przypadku. W notatce dydaktycznej omawiamy także konkretne teorie i koncepcje zarządzania organizacjami wykorzystywane do analizy przypadku i pokazujemy w jaki sposób można prezentować tę wiedzę Słuchaczom. Nasze studia przypadków były wielokrotnie testowane pod kątem użyteczności dydaktycznej na zajęciach ze studentami i słuchaczami różnych typów i poziomów studiów. Notatka dydaktyczna odzwierciedla zgromadzoną podczas testów praktyczną wiedzę. Dzięki niej przygotowanie wartościowych merytorycznie i ciekawych dla Słuchaczy zajęć staje się prostsze i szybsze.