Autorzy: Paweł Korzyński pkorzynski@kozminski.edu.pl, Tomasz Olejniczak tolejniczak@kozminski.edu.pl

Przypadek opisuje współpracę producenta żywności Lisner i agencji pracy tymczasowej Randstad w zakładzie produkcyjnym w Poznaniu. Celem przypadku jest zapoznanie studentów z tematyką pracy tymczasowej oraz outsourcingu funkcji personalnej.

Pobierz Case Lisner Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl

Autorzy: Justyna Starostka jstarostka@kozminski.edu.pl

Przypadek opisuje historię sieci księgarń Empik, największej w Polsce sieci księgarń, założonej w 1946 roku. Case zaczyna się w styczniu 2015 roku, kiedy Ewa Szmidt-Belcarz obejmuje stanowisko prezesa zarządu Empik sp. z o.o. Jak się okazuje, pomimo długoletniej tradycji firmy, Empik boryka się z wieloma problemami, takimi jak: bardzo zła sytuacja finansowa, skandale wizerunkowe, mobbing pracowników, a także odpływ klientów do konkurencyjnych sklepów z książkami, funkcjonującym głównie w Internecie. Case opisuje poszczególne problemy i wyzwania stojące przez firmą. Zadaniem studentów jest analiza skomplikowanej sytuacji spółki, a także zbudowanie planu naprawczego.

Pobierz Case: Wszystkie problemy Empiku Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl

Autorzy: Anna Pikos apikos@kozminski.edu.pl

W przypadku pokazano organizację Regat Wielkich Żaglowców w Szczecinie (The Tall Ships Races – TSR). Opisano ich historię oraz organizację regat przez miasto w 2007 roku. TSR w 2007 roku okazały się wielkim sukcesem dla miasta i Prezydent Szczecina chciał go powtórzyć podczas organizacji regat w 2013 roku.

Pobierz Case Żaglowce w Szczecinie - The Tall Ships Races 2013 Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl

Autorzy: Kaja Prystupa-Rządca kmprystupa@kozminski.edu.pl

Przypadek przedstawia historię założenia firmy ZAP, która zaprojektowała oprogramowanie dedykowane administracji publicznej. Problematyka skupia się wokół analizy potencjału biznesplanu oraz możliwości przeprowadzenia kampanii marketingowej przy ograniczonych zasobach finansowych.

Pobierz Case: ZAP - odkrywanie nowego rynku Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl

Autorzy: Tomasz Olejniczak tolejniczak@kozminski.edu.pl

Celem przypadku Zhongbai jest zaznajomienie czytelników z zagadnieniem zarządzania systemowego z wykorzystaniem klasycznego modelu 7S Petersa i Watermana. Studenci mają za zadnie przeanalizować problemy fikcyjnego superszybkiego pociągu Zhongbai, wprowadzonego przez Brytyjskie Koleje Publiczne i zidentyfikować główne źródło lub źródła problemów. Dodatkowo studenci mają w sposób krytyczny porównać projekt Zhongbai z najefektywniejszym na świecie projektem kolejowym japońskiej sieci Shinkansen.

Pobierz Case: Zhongbai Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl