Autorzy: Kaja Prystupa-Rządca kmprystupa@kozminski.edu.pl

Przypadek opisuję historię rumuńskiego producenta gier – Dragon’s Eye, który od lat działa na globalnym rynku gier dystrybuowanych online. Celem przypadku jest zapoznanie studentów z dylematami zarządzania w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Materiał dydaktyczny przeznaczony do analizy strategicznej organizacji z wykorzystaniem takich narzędzi jak: PEST, analiza 5 sił Potera i SWOT.

Pobierz Case: Sukces i co dalej? Studium przypadku Dragon's Eye Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl

Autorzy: Krzysztof Zaczek kzaczek@szpitalmurcki.pl,Tomasz Olejniczak tolejniczak@kozminski.edu.pl

Przypadek „Szpital Murcki” prezentuje dogłębną i szczegółową analizę sytuacji Szpitala Murckiego w Katowicach.

Studenci mają za zadanie przeprowadzić analizy z użyciem macierzy BCG oraz metodyki SWOT/TOWS. Celem studium przypadku jest zapoznanie studentów z tymi narzędziami analitycznymi oraz nauka podejmowania decyzji w oparciu o wyniki analizy.

Pobierz Case MURCKI

Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl