Autorzy: Kaja Prystupa-Rządca kmprystupa@kozminski.edu.pl

Przypadek opisuję historię rumuńskiego producenta gier – Dragon’s Eye, który od lat działa na globalnym rynku gier dystrybuowanych online. Celem przypadku jest zapoznanie studentów z dylematami zarządzania w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Materiał dydaktyczny przeznaczony do analizy strategicznej organizacji z wykorzystaniem takich narzędzi jak: PEST, analiza 5 sił Potera i SWOT.

Pobierz Case: Sukces i co dalej? Studium przypadku Dragon's Eye Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl

Autorzy: Kaja Prystupa kmprystupa@kozminski.edu.pl

Seria studiów przypadku opisuje historię rozwoju Sher.ly Box innowacyjnego polskiego produktu, który jako pierwszy osiągnął spektakularny sukces na platformie crowdfundingowej Kickstarter. Historia została podzielona tak by studenci mogli przeanalizować kluczowe wydarzenia dla rozwoju produktu i zastanowić się nad alternatywami dla rozwiązań podjętych przez firmę. Do analizy wykorzystana została między innymi Business Model Canvas (kanwa modelu biznesowego) autorstwa Osterwaldera.

Pobierz Case: Sher.ly. Praca u podstaw innowacji - część A
Pobierz Case: Sher.ly. Praca u podstaw innowacji - część B
Pobierz Case: Sher.ly. Praca u podstaw innowacji - część C
Pobierz Case: Sher.ly. Praca u podstaw innowacji - część D Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl

Autorzy: Dominika Latusek-Jurczak latusek@kozminski.edu.pl

Dwuczesciowy przypadek opisuje historię powstania Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" we Wrocławiu. Wskazuje on na uwarunkowania funkcjonowania instytucji non-profit, realizującej misję publiczną. Stwarza możliwość dyskutowania zagadnień związanych z zarzadzaniem strategicznym oraz przywództwem.

Pobierz Case: Pamięć i przyszłość Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl

Autorzy: Justyna Starostka jstarostka@kozminski.edu.pl

Przypadek opisuje historię sieci księgarń Empik, największej w Polsce sieci księgarń, założonej w 1946 roku. Case zaczyna się w styczniu 2015 roku, kiedy Ewa Szmidt-Belcarz obejmuje stanowisko prezesa zarządu Empik sp. z o.o. Jak się okazuje, pomimo długoletniej tradycji firmy, Empik boryka się z wieloma problemami, takimi jak: bardzo zła sytuacja finansowa, skandale wizerunkowe, mobbing pracowników, a także odpływ klientów do konkurencyjnych sklepów z książkami, funkcjonującym głównie w Internecie. Case opisuje poszczególne problemy i wyzwania stojące przez firmą. Zadaniem studentów jest analiza skomplikowanej sytuacji spółki, a także zbudowanie planu naprawczego.

Pobierz Case: Wszystkie problemy Empiku Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl

Autorzy: Anna Pikos apikos@kozminski.edu.pl

Przypadek opisuje polski start-up, którego prezes, w obliczu rosnącego rynku e-commerce w Polsce, stanął przed dylematem wyboru sposobu finansowania rozwoju swojej spółki. Studenci mają za zadanie przeprowadzić analizę ryzyka związanego z różnymi metodami finansowania.

Pobierz Case Fuzja łódzkiego start-up'u Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl
 

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 219

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 226