Autorzy: Anna Pikos apikos@kozminski.edu.pl,Tomasz Olejniczak tolejniczak@kozminski.edu.pl

Celem przypadku jest zaznajomienie studentów z koncepcją domu towarowego jako symbolu luksusu oraz z ponad stuletnią historią jednego z najsłynniejszych domów towarowych przedwojennej Warszawy – Domu Towarowego Braci Jabłkowskich (DTBJ). Studenci poznają przedsiębiorcze początki rodziny Jabłkowskich, a następnie burzliwe losy ich przedsięwzięcia, zagrabienie majątku w wyniku upaństwowienia, aż po czasy dzisiejsze, kiedy DTBJ wrócił w ręce właścicieli. Przypadek ma na celu zachęcenie studentów do refleksji nad pojęciem ciągłości organizacyjnej oraz jej źródłami w kontekście biznesu rodzinnego funkcjonującego w burzliwym otoczeniu.

Pobierz Case: Przerwana historia Domu Towarowego Braci Jabłkowskich Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl

Autorzy: Kaja Prystupa-Rządca kmprystupa@kozminski.edu.pl

Przypadek przedstawia historię Marka Jakubiaka oraz rozwijanej przez niego spółki Regionalne Browary Jakubiak. Tłem dla opisu firmy są wydarzenia z września 2014 roku dotyczące kontrowersyjnej wypowiedzi prezesa Browaru na temat osób homoseksualnych. Celem dydaktycznym przypadku jest przedstawienie studentom zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Pobierz Case: Wielkie lanie Panie Ciechanie Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl

Autorzy: Tomasz Olejniczak tolejniczak@kozminski.edu.pl

Celem przypadku jest skłonienie studentów do dyskusji refleksji nad prawdziwym znaczeniem społecznej odpowiedzialności biznesu. Raport PARP z 2012 zwraca uwagę, że niespełna 1/3 przedstawicieli firm oraz zaledwie 3% dorosłej populacji w Polsce spotkała się z tym pojęciem. Co więcej, powszechnie panujące stereotypy nt. CSR zakładają, że są to działania prowadzone pod przymusem, ze względu na wymogi formalne, albo w celu polepszenia wizerunku firmy i uzyskania dostępu do zasobów. Przypadek przedstawia historię oddziału japońskiej firmy produkcyjnej na Węgrzech. Firma stoi przed koniecznością rozpoczęcia działań na rzecz lokalnej społeczności przy niezwykle ograniczonych zasobach. Przypadek pozwala na lepsze zrozumienie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz barier i potencjalnych zalet jej realizacji.

Pobierz Case: CSR na miarę naszych możliwości - część A

Pobierz Case: CSR na miarę naszych możliwości - część B

Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl