Autorzy: Kaja Prystupa kmprystupa@kozminski.edu.pl

Seria studiów przypadku opisuje historię rozwoju Sher.ly Box innowacyjnego polskiego produktu, który jako pierwszy osiągnął spektakularny sukces na platformie crowdfundingowej Kickstarter. Historia została podzielona tak by studenci mogli przeanalizować kluczowe wydarzenia dla rozwoju produktu i zastanowić się nad alternatywami dla rozwiązań podjętych przez firmę. Do analizy wykorzystana została między innymi Business Model Canvas (kanwa modelu biznesowego) autorstwa Osterwaldera.

Pobierz Case: Sher.ly. Praca u podstaw innowacji - część A
Pobierz Case: Sher.ly. Praca u podstaw innowacji - część B
Pobierz Case: Sher.ly. Praca u podstaw innowacji - część C
Pobierz Case: Sher.ly. Praca u podstaw innowacji - część D Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl

Autorzy: Dominika Latusek-Jurczak latusek@kozminski.edu.pl,Tomasz Olejniczak tolejniczak@kozminski.edu.pl

Cykl studiów przypadku „PiLab” przedstawia początki i dynamiczny rozwój jednej z najbardziej obiecujących polskich spółek technologicznych. Przypadek pt. „PiLab: Polski podręcznik sukcesu” prezentuje sytuację PiLab w 2014 roku w momencie strategicznej reorientacji z branży archiwistycznej i rynku polskiego na branżę BigData i rynek amerykański.

Pobierz Case PiLab: Polski podręcznik sukcesu Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl