Autorzy: Kaja Prystupa-Rządca kmprystupa@kozminski.edu.pl Tomasz Olejniczak tolejniczak@kozminski.edu.pl

Celem przypadku jest zaznajomienie słuchaczy z ponad 100-letnią historią Grupy FASING, polskiego przedsiębiorstwa z Katowic, będącego największym producentem łańcuchów ogniwowych na świecie. Studenci mają za zadanie przeanalizować historię przedsiębiorstwa zarówno w kontekście wydarzeń historycznych oraz ich wpływu na przestrzeni lat, jak i w kontekście teoretycznej koncepcji zależności ścieżkowej (ang. path dependence). Przypadek skłania do refleksji nad zmiennością otoczenia organizacji, ciągłością jej działalności oraz rolą, jaką historia odgrywa w procesie rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa.

Pobierz Case: Fasing - łańcuch historii Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl

Autorzy: Justyna Starostka jstarostka@kozminski.edu.pl

Przypadek opisuje historię sieci księgarń Empik, największej w Polsce sieci księgarń, założonej w 1946 roku. Case zaczyna się w styczniu 2015 roku, kiedy Ewa Szmidt-Belcarz obejmuje stanowisko prezesa zarządu Empik sp. z o.o. Jak się okazuje, pomimo długoletniej tradycji firmy, Empik boryka się z wieloma problemami, takimi jak: bardzo zła sytuacja finansowa, skandale wizerunkowe, mobbing pracowników, a także odpływ klientów do konkurencyjnych sklepów z książkami, funkcjonującym głównie w Internecie. Case opisuje poszczególne problemy i wyzwania stojące przez firmą. Zadaniem studentów jest analiza skomplikowanej sytuacji spółki, a także zbudowanie planu naprawczego.

Pobierz Case: Wszystkie problemy Empiku Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl

Autorzy: Anna Pikos apikos@kozminski.edu.pl,Tomasz Olejniczak tolejniczak@kozminski.edu.pl

Przypadek „LOT of trouble” opisuje historię spółki PLL LOT oraz zmiany zachodzące w wyniku planu naprawczego wdrażanego of 2013 roku. Celem przypadku jest zapoznanie studentów z teoriami zmiany organizacyjnej i podkreślenie kluczowego znaczenia szerszego i bardziej dynamicznego spojrzenia na problemy organizacji.

Pobierz Case LOT of trouble Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl

Autorzy: Anna Pikos apikos@kozminski.edu.pl,Tomasz Olejniczak tolejniczak@kozminski.edu.pl,Jonathan Sidor jcsidor@kozminski.edu.pl

Przypadek zawiera szczegółowy opis dwóch akcji protestacyjnych Greenpeace: Brent Spar w roku 1995 i Prirazlomnoye w 2013 roku. Obydwie akcje protestacyjne miały podobne (choć nie dokładnie takie same) cele, obydwie zostały przeprowadzone według podobnej strategii i obydwu udało się dostać na pierwsze strony gazet, przyciągając uwagę mediów na całym świecie. Jednak podczas gdy kampania Brent Spar w 1995 roku zakończyła się sukcesem, protest na platformie Prirazlomnoye w 2013 roku zakończył się całkowitym niepowodzeniem. Studium przypadku zawiera szczegółowy opis wydarzeń z uwzględnieniem szerszego kontekstu obu protestów i stawia czytelnikom pytanie: „Dlaczego drugi protest zakończył się porażką?”.

Pobierz Case PRIRAZLOMNOYE Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl

Autorzy: Justyna Starostka jstarostka@kozminski.edu.pl

W przypadku opisany został pomysł założenia fundacji „Przyszkole” przez grupę słuchaczy studiów MBA. Celem projektu było założenie fundacji edukacyjnej przyszkole.pl, oferującej nowoczesne zajęcia pozaszkolne dla dzieci w wieku od lat 5 do 14. Prezentowany przypadek ma przybliżyć studentom zagadnienia związane z otoczeniem organizacji, szczególnie z interesariuszami. Cele dydaktyczne to wykształcenie umiejętności identyfikowania interesariuszy organizacji (wewnętrznych oraz zewnętrznych), dostarczenie narzędzi do określania typologii interesariuszy ze względu na władzę i zainteresowanie. Studenci mają także za zadanie stworzenie mapy interesariuszy fundacji.

Pobierz Case: Szkoła XXI wieku Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl
 

Warning: mysqli::stat(): Couldn't fetch mysqli in /libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 219

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /libraries/joomla/database/driver/mysqli.php on line 226