Autorzy: Tomasz Olejniczak tolejniczak@kozminski.edu.pl

Celem przypadku jest skłonienie studentów do dyskusji refleksji nad prawdziwym znaczeniem społecznej odpowiedzialności biznesu. Raport PARP z 2012 zwraca uwagę, że niespełna 1/3 przedstawicieli firm oraz zaledwie 3% dorosłej populacji w Polsce spotkała się z tym pojęciem. Co więcej, powszechnie panujące stereotypy nt. CSR zakładają, że są to działania prowadzone pod przymusem, ze względu na wymogi formalne, albo w celu polepszenia wizerunku firmy i uzyskania dostępu do zasobów. Przypadek przedstawia historię oddziału japońskiej firmy produkcyjnej na Węgrzech. Firma stoi przed koniecznością rozpoczęcia działań na rzecz lokalnej społeczności przy niezwykle ograniczonych zasobach. Przypadek pozwala na lepsze zrozumienie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz barier i potencjalnych zalet jej realizacji.

Pobierz Case: CSR na miarę naszych możliwości - część A

Pobierz Case: CSR na miarę naszych możliwości - część B

Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl