Autorzy: Justyna Starostka jstarostka@kozminski.edu.pl

Przypadek przedstawia działalność Polskiego Związku Głuchych (PZG), oddział w Łodzi. PZG to organizacja non-profit, wspierająca osoby głuche w Polsce. Case jest podzielony na 3 części. Cześć A opisuje sytuację osób głuchych w Polsce, a także przedstawia ideę działania PZG.Część B opisuje akcję przeprowadzoną przez PZG pt. "Miasto Głuchych". Była to gra miejska, w której udział brali ludzie słyszący. Część C opisuje produkt rozwinięty przez PZG – wideotłumacza języka migowego. Wideotłumacz to usługa zapewniająca zdalny dostęp do tłumaczy języka migowego, z którym użytkownicy mogą łączyć się za pośrednictwem Internetu. Cały przypadek ma na celu przybliżenie studentom idei funkcjonowania organizacji non-profit, ze szczególnym uwzględnieniem planowania działalności marketingowej.

Pobierz Case: PZG Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl