Autorzy: Tomasz Olejniczak tolejniczak@kozminski.edu.pl

Celem przypadku jest zaznajomienie studentów z historiami dwóch słynnych firm motoryzacyjnych polskiego FSO oraz japońskiej Toyoty. Studenci mają za zadanie przeprowadzić porównawczą analizę problemową z użyciem diagramu „rybiej ości”, autorstwa słynnego specjalisty ds. zarządzania jakością prof. Kaoru Ishikawy. Celem analizy jest identyfikacja uwarunkowań mających wpływ na proces rozwoju obydwu firm oraz łączących je podobieństw i lub dzielących je różnic. Przypadek ma na celu przełamywanie pewnych stereotypów oraz ilustruje zalety pogłębionej analizy porównawczej, która pozwala na lepsze rozumienie danej firmy.

Pobierz Case: FSO vs TOYOTA Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl

Autorzy: Tomasz Olejniczak tolejniczak@kozminski.edu.pl

Celem przypadku jest zaznajomienie słuchaczy z teorią cyklu życia organizacji oraz koncepcją antykruchości. Studenci mają za zadanie zapoznać się ze 125-letnią historią firmy St. Majewski, największego polskiego producenta artykułów szkolno-biurowych, i przeanalizować ją, używając jednego z popularnych modeli cyklu życia organizacji (ang. Organizational Life Cycle, OLC). Burzliwe losy spółki St. Majewski stanowią również doskonałą ilustrację dla pojęcia „antykruchości” spopularyzowanego w ostatnich latach przez amerykańskiego ekonomistę i filozofa Nassima N. Taleba. Przypadek pozwala na lepsze zrozumienie tego pojęcia w kontekście historii biznesu i wyzwań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Pobierz Case: Niezłomny - historia firmy St. Majewski Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl