Autorzy: Kaja Prystupa kmprystupa@kozminski.edu.pl

Seria studiów przypadku opisuje historię rozwoju Sher.ly Box innowacyjnego polskiego produktu, który jako pierwszy osiągnął spektakularny sukces na platformie crowdfundingowej Kickstarter. Historia została podzielona tak by studenci mogli przeanalizować kluczowe wydarzenia dla rozwoju produktu i zastanowić się nad alternatywami dla rozwiązań podjętych przez firmę. Do analizy wykorzystana została między innymi Business Model Canvas (kanwa modelu biznesowego) autorstwa Osterwaldera.

Pobierz Case: Sher.ly. Praca u podstaw innowacji - część A
Pobierz Case: Sher.ly. Praca u podstaw innowacji - część B
Pobierz Case: Sher.ly. Praca u podstaw innowacji - część C
Pobierz Case: Sher.ly. Praca u podstaw innowacji - część D Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl