Autorzy: Kaja Prystupa-Rządca kmprystupa@kozminski.edu.pl

Przypadek przedstawia dylemat wprowadzenia systemu zarządzania wiedzą w niedużej firmie DAX, która zajmuje się produkcją gier komputerowych. Dodatkowo wprowadza studentów w zagadnienie zarządzania pracownikami wiedzy i motywowania ich.

Pobierz Case Jak zarządzać wiedzą by jej nie utraić? Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl