Niezłomny - historia firmy St. Majewski

Autorzy: Tomasz Olejniczak tolejniczak@kozminski.edu.pl

Celem przypadku jest zaznajomienie słuchaczy z teorią cyklu życia organizacji oraz koncepcją antykruchości. Studenci mają za zadanie zapoznać się ze 125-letnią historią firmy St. Majewski, największego polskiego producenta artykułów szkolno-biurowych, i przeanalizować ją, używając jednego z popularnych modeli cyklu życia organizacji (ang. Organizational Life Cycle, OLC). Burzliwe losy spółki St. Majewski stanowią również doskonałą ilustrację dla pojęcia „antykruchości” spopularyzowanego w ostatnich latach przez amerykańskiego ekonomistę i filozofa Nassima N. Taleba. Przypadek pozwala na lepsze zrozumienie tego pojęcia w kontekście historii biznesu i wyzwań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Pobierz Case: Niezłomny - historia firmy St. Majewski Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl