ZAP - odkrywanie nowego rynku

Autorzy: Kaja Prystupa-Rządca kmprystupa@kozminski.edu.pl

Przypadek przedstawia historię założenia firmy ZAP, która zaprojektowała oprogramowanie dedykowane administracji publicznej. Problematyka skupia się wokół analizy potencjału biznesplanu oraz możliwości przeprowadzenia kampanii marketingowej przy ograniczonych zasobach finansowych.

Pobierz Case: ZAP - odkrywanie nowego rynku Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl