Zhongbai

Autorzy: Tomasz Olejniczak tolejniczak@kozminski.edu.pl

Celem przypadku Zhongbai jest zaznajomienie czytelników z zagadnieniem zarządzania systemowego z wykorzystaniem klasycznego modelu 7S Petersa i Watermana. Studenci mają za zadnie przeanalizować problemy fikcyjnego superszybkiego pociągu Zhongbai, wprowadzonego przez Brytyjskie Koleje Publiczne i zidentyfikować główne źródło lub źródła problemów. Dodatkowo studenci mają w sposób krytyczny porównać projekt Zhongbai z najefektywniejszym na świecie projektem kolejowym japońskiej sieci Shinkansen.

Pobierz Case: Zhongbai Notatki dydaktyczne można otrzymać bezpośrednio kontaktując się z zespołem badawczym pod adresem: kontakt@studiumprzypadku.edu.pl