PRACE NAUKOWE

2017
 • DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK (2017), "Preface"  w: "Case Studies as a Teaching Tool in Management Education", Dominika Latusek- Jurczak, IGI GLOBAL, , s.XIV-XXIII, DOI: 10.4018/978-1-5225-0770-3,
 • TOMASZ OLEJNICZAK (2017), "'Case Writing Canvas': A Simple Tool for Managing Complexities of Case - development Process" w: "Case Studies as a Teaching Tool in Management Education", Latusek-Jurczak Dominika, IGI GLOBAL, Hershey, s.189-207, DOI: 10.4018/978-1-5225-0770-3
 • ANNA PIKOS (2017), "Writing a Case Study: Research Design" w: "Case Studies as a Teaching Tool in Management Education", Latusek-Jurczak Dominika, IGI GLOBAL, Hershey, New York, s.208-221, DOI: 10.4018/978-1-5225-0770-3,
 • KAJA PRYSTUPA-RZĄDCA, Omar Luethi (2017), "Development of knowledge and skills with case method" w: "Case Studies as a Teaching Tool in Management Education", Latusek-Jurczak Dominika, IGI GLOBAL, Hershey, New York, s.104-120, DOI: 10.4018/978-1-5225-0770-3,
 • JUSTYNA STAROSTKA, Bartłomiej Kurzyk,  (2017), "Best practices for writing case studies" w: "Case Studies as a Teaching Tool in Management Education", Latusek-Jurczak Dominika, IGI GLOBAL, Hershey, New York, s.222-243, DOI: 10.4018/978-1-5225-0770-3 

2016
 • DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK, MONIKA GOLONKA, (2016), "Alliance portfolio formation and configuration by small and medium ICT firms: Uncertainty, growth and managerial perspective", BALTIC JOURNAL OF MANAGEMENT, 1, s.65-88
 • DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK, TOMASZ OLEJNICZAK (2016), "Development of Trust in Low-Trust Societies", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 3(195), s.309-325,
 • TOMASZ OLEJNICZAK (2016), "The 'New Growth Strategy' of Abe Administration: Is Japan's 'evolving strategy' really a strategy?" w: "Economic and energy stability in Asia: Perspectives and scenarios", Joanna Marszałek-Kawa, WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK , Toruń, s.143-167,
 • TOMASZ OLEJNICZAK, ANNA PIKOS (2016), "Gamification in Education: "American Dream" Game" w: "Simulation & Gaming in the Network Society", Toshiyuki Kaneda, Hidehiko Kanegae, Yusuke Toyoda, Paola Rizzi, SPRINGER, Singapur, s.147-158,
 • ANNA PIKOS, KAROL KLIMCZAK, Marta Dynel (2016), "Goodwill impairment test disclosures under uncertainty", Journal of Accounting and Management Information Systems, 15, s.639-660,
 • KAJA PRYSTUPA-RZĄDCA (2016), "Different Types of Virtual Teams, Different Challenges for Management" w: "The Impact of the Digital World on Management and Marketing", Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk, POLTEXT, Warszawa, s.85-96,
 • JUSTYNA STAROSTKA (2016), "Design Thinking as a Form of User-Oriented Design" w: "The Impact of the Digital World on Management and Marketing", Grzegorz Mazurek, Jolanta Tkaczyk, POLTEXT, Warszawa, s.97-108, 

2015
 • DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK, ANNA PIKOS (2015), "Formy współpracy międzyorganizacyjnej - możliwości zastosowań w wymiarze sprawiedliwości" w: "Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości. Wymiar prawny, zarządczy i ekonomiczny", Przemysław Banasik, Kowalewski &Wolff, Gdańsk, s.176-193,
 • DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK (2015), "Model technologicznego start-upu charakterystycznego dla Doliny Krzemowej - możliwości transferu" w: "Zachowania organizacyjne: Organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników", Bednarska-Wnuk Izabela, Michalik Joanna, Swiątek-Barylska Ilona, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, Łódź, s.77-89,
 • DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK, DARIUSZ JEMIELNIAK, KAJA PRYSTUPA-RZĄDCA, (2015), "Klasyka teorii zarządzania. Ćwiczenia, przykłady, testy", POLTEXT, Warszawa, s.236,
 • TOMASZ OLEJNICZAK (2015), "Rigour and Relevance: A PhD Student’s Perspective", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 4, s.113-130,
 • TOMASZ OLEJNICZAK (2015), "Funkcja personalna w japońskich przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce: Czy kultura ma znaczenie?", PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, 3, s.157-175,
 • ANNA PIKOS, MARCIN WARDASZKO, Kamil Szymański (2015), "Employing Gamification to Foster Corporate Entrepreneurship" w: "Exploring Entrepreneurship. Inspirations from the Field", Svetlana Gudkova, POLTEXT, Warszawa, s.171-186,
 • ANNA PIKOS, Łukasz Czarnecki (2015), "Botnet Strikes Back: Entrepreneurial Risk Management"  w: "Exploring Entrepreneurship: Inspirations from the Field"  , Gudkova Svetlana , POLTEXT, Warszawa, s.65-82,
 • ANNA PIKOS , MARCIN WARDASZKO, (2015), "ABSEL Contribution to the Assurance of the Quality of Learning – workshop results with discussion", DEVELOPMENTS IN BUSINESS SIMULATIONS AND EXPERIENTIAL LEARNING, 42, s.35-41,
 • ANNA PIKOS (2015), "Introduction of Risk Management into Municipal OfficesAcross Poland as an Example of Organizational Change", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 4, s.74-97,
 • KAJA PRYSTUPA-RZĄDCA, GRZEGORZ MAZUREK, Michał Gembicki, (2015), "cdp.pl - Towards Online Distribution" w: "Management in Virtual Environments. Case studies", Grzegorz Mazurek, POLTEXT, Warszawa, s.11-32,
 • KAJA PRYSTUPA-RZĄDCA, Michał Gembicki (2015), "In search of New Distribution Channels" w: "Management in Virtual Environments. Case studies", Grzegorz Mazurek, POLTEXT, Warszawa, s.43-53,
 • KAJA PRYSTUPA-RZĄDCA (2015), "Managing knowledge for business model innovation" w: "BAM 2015 Conference Proceedings", THE BRITISH ACADEMY OF MANAGEMENT, Portsmouth, s.online,
 • KAJA PRYSTUPA-RZĄDCA, Michał Gembicki, (2015), "cdp.pl - In Search of New Customers" w: "Management in Virtual Environments. Case studies", Grzegorz Mazurek, POLTEXT, Warszawa, s.33-42,
 • JUSTYNA STAROSTKA, KAJA PRYSTUPA-RZĄDCA (2015), "Customer Involvement in the Game Development Process", JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT AND INNOVATION, 3, s.43-66,
 • JUSTYNA STAROSTKA (2015), "Redesigning the Service Experience at the Polish Patent Office" w: "Management in Virtual Environments. Case studies", Grzegorz Mazurek, POLTEXT, Warszawa, s.118-126,
 • JUSTYNA STAROSTKA (2015), "Design Thinking at Play – Invoice Redesign Case Study" w: "Management in Virtual Environments. Case studies", Grzegorz Mazurek, POLTEXT, Warszawa, s.127-135,
 • JUSTYNA STAROSTKA (2015), "Myślenie projektowe, jako sposób na tworzenie innowacji", LOGISTYKA, 2, s.1070-1076, 

2014
 • DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK (2014), "Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw szybkiego wzrostu w Polsce - doświadczenia z Doliny Krzemowej" w: "Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju", Grzegorz W. Kołodko, POLTEXT, , s.191-208,
 • DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK (2014), "Development Prospects for Hyper-Growth Companies in Poland - The Silicon Valley Experiences" w: "Managament and Economic Policy for Development", Grzegorz W. Kołodko, NOVA SCIENCE PUBLISHERS,  s.125-137,
 • DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK (2014), "Sieci międzyorganizacyjne jako struktury współpracy" w: "Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu", Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, WOLTERS KLUWER, Warszawa, s.21-45,
 • DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK (2014), "Formy współpracy międzyorganizacyjnej" w: "Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu", Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak, WOLTERS KLUWER, Warszawa, s.46-66,
 • DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK (2014), "Polskie przedsiębiorstwa w Dolinie Krzemowej", POLTEXT, Warszawa, s.1-220,
 • DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK, ANDRZEJ KOŹMIŃSKI, DARIUSZ JEMIELNIAK (2014), "Zasady zarządzania", WOLTERS KLUWER POLSKA, Warszawa, s.1-460,
 • LATUSEK-JURCZAK D., VLAAR P. (2014), "Exploring managerial talk through metaphor: An opportunity to bridge rigour and relevance?", Management Learning, -, s.1-22
 • LATUSEK-JURCZAK D., Cyfert S., Dyduch W., Niemczyk J., Sopińska A. (2014), "Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu - logika wyodrębnienia, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna", Organizacja i Kierowanie - Organization and Management, 1, s.37-49
 • LATUSEK-JURCZAK D., KOŹMIŃSKI A., (red.), (2014), "Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu", Warszawa, Wolters Kluwer
 • TOMASZ OLEJNICZAK (2014), "Japonia" w: "Przegląd systemów programowania strategicznego w wybranych krajach UE oraz OECD", B. Ledzion, S. Mazur, K. Olejniczak, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju , Warszawa, s.53-59,
 • TOMASZ OLEJNICZAK, Yasuyuki Kishi (2014), "Bureaucracy and Culture: Toward Two-Factor Theory of Organizational Control", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 1, s.70-87,
 • ANNA PIKOS, KAROL KLIMCZAK, (2014), "Linguistic qualities of financial statements in Poland: preparer and user perspective" w: "IFRS: Global Rules and Local Use", Jindřichovská I., Kubíčková D, Anglo-American University, Praga, s.70-79,
 • KAJA PRYSTUPA-RZĄDCA, DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK (2014), "Budowanie i rozwój zaufania w wirtualnych społecznościach - studium przypadku" w: "Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania", Irena Hejduk, OFICYNA WYDAWNICZA SGH, Warszawa, s.149-162,
 • KAJA PRYSTUPA-RZĄDCA (2014), "Zarządzanie wiedzą w organizacjach typu born global", WYDAWNICTWO AKADEMICKIE SENDO, Warszawa, s.1-288,
 • KAJA PRYSTUPA-RZĄDCA, DOMINIKA LATUSEK-JURCZAK (2014), "Role of the Virtual Team Leader: Managing Changing Membership in a Team" w: "The Laws of Knowledge Workplace", Dariusz Jemielniak, Gower Publishing Limited, Farnham, s.79-95,
 • JUSTYNA STAROSTKA (2014), "Different Models of Design Management – three examples from the Swedish furniture industry" w: "Design Management in an Era of Disruption. Proceedings of the 19th DMI: Academic Design Management Conference", Bohemia E., Rieple A., Liedtka J., Cooper R., Design Management Institute, Boston, s.1860-1873,
 • JUSTYNA STAROSTKA (2014), "Rola designera w procesie rozwoju nowego produktu", HANDEL WEWNĘTRZNY, 1, s.89-97,
 • JUSTYNA STAROSTKA (2014), "Zarządzanie designem – przykłady ze szwedzkiego rynku meblarskiego", MARKETING I RYNEK, 4, s.447-453,
 • JUSTYNA STAROSTKA (2014), "Design and design thinking in building an innovative organizational culture", Journal of Intercultural Management, 4, s.69-81,