Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zarządzania designem i innowacjami, strategii przedsiębiorstw oraz praktyki zarządzania. Pracę doktorską o tematyce wdrażania strategii opartej na designie w polskich i szwedzkich przedsiębiorstwach obroniła na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w listopadzie 2011 roku.

Stypendystka Instytutu Szwedzkiego, dzięki przyznanemu stypendium w ramach Programu Visby na przełomie 2009/2010 roku odbyła staż naukowy na Uniwersytecie w Sztokholmie.