Profesor w Katedrze Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, visiting scholar w Institute for Research in Social Sciences na Uniwersytecie Stanforda w USA. Od 2012 roku członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Wyróżniona stypendium dla wybitnych młodych naukowców przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, laureatka programu Lider w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, stypendystka Fundacji Fulbrighta. Prowadziła badania terenowe w firmach w Polsce, Niemczech, Szwecji i w Dolinie Krzemowej w USA. Do jej obszarów zainteresowań należą: przedsiębiorczość szybkiego wzrostu, relacje międzyorganizacyjne, analiza sieci społecznych oraz zaufanie wewnątrz i pomiędzy organizacjami.